De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn stimuleert verkoop milieuvriendelijke producten

Hellendoorn stimuleert verkoop milieuvriendelijke producten

NIJVERDAL – De gemeente Hellendoorn gaat gebruik maken van de subsidieregeling die eigenaren/huurders stimuleert hun woningen te verduurzamen. Het principe is dat inwoners een voucher ontvangen waarmee ze korting kunnen krijgen bij de aankoop van energiebesparende producten met als doel het treffen van energiebesparende maatregelen in huis. Gedacht kan worden aan het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Verder kunnen gemeenten de regeling gebruiken om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Een motie van deze strekking, ingediend door een driemanschap van het zevenkoppige Lokaal Hellendoorn, de grootste fractie in de gemeenteraad dezer gemeente, werd met algemene stemmen aangenomen, nadat wethouder Nijhof van Energie en Klimaat de motie van harte aanbeval.

Uitgangspunt van de regeling is dat matches worden gemaakt met ondernemers die schoonenergieke en klimaatvriendelijke producten met korting aanbieden. Dat is lucratief voor koper en verkoper als ook voor het bereiken van milieudoelen. Voor de consument is er korting bij aankoop van ‘groene’ producten en voor de ondernemer is het gunstig dat hij het in de verkoopcijfers terugziet.  Het belang van de gemeente als intermediair is dat het bijdraagt aan de ‘grote opgave op het terrein van de energie- en warmtetransitie’. Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen, waardoor ze kkunnen aansluiten bij activiteiten die al in de gemeente lopen of gaan lopen.

 

 

 

Deel dit nieuws!