De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Beintema verwacht overschot rond de negen ton in Hellendoorn

Beintema verwacht overschot rond de negen ton in Hellendoorn

NIJVERDAL - In het licht van de huidige stand van zaken verwacht wethouder Beintema der gemeente Hellendoorn bij onveranderd beleid het huidige boekjaar met een overschot  van dik negen ton. Daarbij laat de wethouder van Financiën wel weten dat er, bijvoorbeeld vanwege nieuw en verscherpt corona-regime, nog veel onduidelijk is. De gemeenteraad komt er morgen in bespiegelende sfeer over te spreken als de tussenbalans van de bestuursrapportage aan snee is.

In de bestuursrapportage rapporteert het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van activiteiten en financiële ontwikkelingen van de programmabegroting 2020 en worden afwijkingen als gevolg van nieuw of aangepast beleid meegenomen. Ook is er aandacht voor de risico's, investeringen, grondexploitaties, ombuigingen, financieringspositie en de coronacrisis.

Hoewel de rapportage een op het oog gunstig beeld laat zien, wijst  Beintema er wel op dat de ombuigingen en de coronacrisis het saldo in de tweede helft van het jaar nadelig kunnen beïnvloeden. Om die reden stelt hij voor de 'winsten' te reserveren voor andere/mindere tijden teneinde tegenvallers in het najaar op te kunnen vangen. Dat kan door 'overschotten' toe te voegen aan de vrij aanwendbare reserve, waar ze namelijk ook weer relatief eenvoudig uit te peuteren zijn.

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!