De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Hengelo voert korting wijkwelzijn volgens afspraak door

College in Hengelo voert korting wijkwelzijn volgens afspraak door

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders in Hengelo wil de bezuinigingsopgave op het welzijnswerk tot stand brengen door de subsidies op de organisaties voor wijkwelzijn met 75.000 euro te verminderen. Verder vervalt de subsidie van 15.000 euro voor vakantiespelen en ook houdt het college 25.000 euro in op het budget voor het plegen van onderhoud aan gebouwen. Bovendien wil het college 60.000 euro minder uitgeven door één van de twee zakelijk leiders in het beheer boventallig te verklaren.

De maatregelen op het erf van het wijkwelzijn in Hengelo om deze organisatie haar bijdrage te laten leveren aan het slagen van de bezuiniging waartoe de gemeenteraad al eerder besloot. Om de volledige doel stelling te halen wordt ook 15.000 euro aan restposten bijeen geschraapt. Met de besturen van de betrokken wijkwelzijnsorganisaties is naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders 'uitvoerig overleg gevoerd' en er zijn van die kant geen bezwaren aangevoerd tegen de voorgestelde bezuiniging.

 

Deel dit nieuws!