De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Coalitiepartijen willen Stadsmuseum Almelo redden en meer geld rijk

Coalitiepartijen willen Stadsmuseum Almelo redden en meer geld rijk

ALMELO - De coalitiepartijen LAS, CDA, ChristenUnie en VVD zullen dinsdag het Stadsmuseum veilig stellen. Weliswaar spreken ze over een 'maximale inspanning' om zulks te bereiken, maar met een riante meerderheid in de raadszaal is er geen aanleiding om aan te nemen dat het niet lukt.

Dat geldt ook voor het voorstel der vier coalitiepartijen om bij de rijksoverheid aan te dringen op een herziening van het zogenoemde Gemeentefonds, omdat de huidige systematiek oneerlijk zou zijn, met 'nadeelgemeenten' waaronder Almelo, wat er niet beter op zou worden, doordat het kabinet nog meer dan nu grote steden zou willen bevoordelen.

Het 'stedelijk museum' van Almelo is het enige gecertificeerde museum in de stad, vier jaar geleden 'helemaal opgeknapt' en met zowel een vaste collectie als wisseltentoonstellingen. Ook wijzen de vier coalitiepartijen op het cultuurhistorische belang van het museum in de oude Latijnse School annex Rectorshuis benevens de forse toename van het aantal bezoekers

De haalbaarheid van een motie om het kabinet en het parlement op te roepen een eenmalige bonus van duizend euro voor 'zorgverleners' over te maken is afhankelijk van de steun van oppositiepartijen, want hier steunt de VVD de broeders en zusters van LAS, CDA en ChristenUnie niet. Dat trio vindt trouwens ook dat structureel maatregelen genomen dienen te worden voor het zorgpersoneel.

Deel dit nieuws!