De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • LAS wil in Almelo zo snel mogelijk digitale raadsvergaderingen

LAS wil in Almelo zo snel mogelijk digitale raadsvergaderingen

ALMELO - De raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) wil dat de gemeenteraad zo snel mogelijk digitaal gaat vergaderen over zaken die besluitvorming behoeven. Vergaderingen over zaken zonder 'fatale juridische termijn' zouden moeten worden uitgesteld.

Volgens fractiechef Kampman van de lokale coalitiepartij wekt het bevreemding dat het presidium (dat over het vergaderschema gaat) onder aanvoering van zijn collega-fractievoorzitter Ten Seldam van het CDA zoveel mogelijk politieke beraden en raadsvergaderingen wil laten doorgaan met de fysieke presentie der volksvertegenwoordigers, ondanks de coronadreiging.

De fractie van LAS verzoekt het presidium alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk digitaal vergaderen mogelijk te maken, inclusief besluitvorming, over voorstellen die urgentie hebben. Dit is mede ingegeven door het feit dat er raadsleden zijn wegens hun leeftijd en/of gezondheid niet bij vergaderingen in het stadhuis kunnen of mogen zijn. 'U gaat namelijk compleet voorbij aan het feit dat er binnen de Almelose gemeenteraad behoorlijk wat raadsleden zijn die behoren tot de hoog-risicogroepen. Voor deze raadsleden is fysieke aanwezigheid niet mogelijk!'

Kampman releveert verder dat in veel in andere gemeenten al digitaal wordt vergaderd. Dat zou naar zijn opvatting ook in Almelo moeten gebeuren. 'Om alle risico’s te beperken waar mogelijk en zodoende alle raadsleden te kunnen laten meedoen in een democratisch besluitproces.' 

 

Deel dit nieuws!