De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kiezers maken CDA Almelo groot, maar zetten verhoudingen onder druk

Kiezers maken CDA Almelo groot, maar zetten verhoudingen onder druk

ALMELO – Het was zelfs in eigen kring wel gehoopt, maar niet echt verwacht: de raadsfractie van het CDA in Almelo behoudt zes zetels en is daarenboven net als vier jaar geleden de grootste partij in de gemeenteraad van de stad.  Hoewel ook de VVD in Almelo zes zetels heeft, mag het CDA zich op basis van 26 stemmen meer dan de liberalen de grootste noemen.

Waar het CDA helemaal geen rekening mee hield is dat de kiezersachterban dusdanig huis zou houden dat van de eerste zes kandidaten alleen lijsttrekker Zielman, nieuwkomer Wind en terugkomer Trienen voor de christendemocraten zijn gekozen.  De andere drie komen op basis van voorkeurstemmen in de raad. Wat ging er fout bij de christendemocratie aan de Aa?

Klaarblijkelijk heeft de kandidaatstellingscommissie zich finaal verkeken op de populariteit dan wel het gebrek daaraan van een aantal groslijstbezetters. Opvallend is dat de nummers twee en drie van de lijst, te weten ex-gemeentesecretaris Geerdink en het zittende raadslid Van Mierlo, buiten de boot zijn gevallen. Dat geldt ook voor onderwijsbestuurder Van Schilt die zijn voorzitterschap van de Stichting Almelo Promotie recent opgaf omdat hij tot lid van de gemeenteraad zou worden gekozen, wat onverenigbaar zou zijn met het deel uitmaken van de lokale volksvertegenwoordiging.

Het niet verkiezen van Geerdink springt in het oog. Zijn kandidatuur was vooraf al kwestieus, want een oud-gemeentesecretaris in de raad kan wel volgens de wet, maar of het verstandig is. En dan ook nog de gemeentesik uit het tijdperk dat de stad met politioneel en militair knip- en plakwerk naar het financiële ravijn werd gemanoeuvreerd, nee, niet echt verstandig.  De kiezer strafte de keizer af, want Geerdink kreeg amper voorkeurstemmen. En dan was er nog iets geks aan de hand ook, want in een stemlokaal in het Windmolenbroek kreeg lijsttrekker Zielman van geen enkele van de 65 CDA-stemmen. Ze bleken allemaal aan Geerdink toegeschreven te zijn. De vergissing kwam aan het licht doordat Zielman onraad rook: hij had in het lokaal zijn stem had uitgebracht…

Het niet verkiezen van Van Mierlo is vooral een drama voor deze ambitieuze brandweerman, want hij staat stram van de politieke carrièrezucht en zag de gemeenteraad, waarin hij vier jaar geleden werd gekozen, als een springplank naar de Tweede Kamer, waarvoor hij zich vorig jaar kandideerde, maar ondanks een Twentse voorkeursactie bij lange na niet werd gekozen.

De keuze van de CDA-kiezer die de groslijst ondersteboven stemde is ook een gevoelige tik over de vingers van de kandidaatstellingscommissie, temeer daar die commissie naar eigen schrijven doordrongen was van het belang, want ze schreef: ‘De ontwikkelingen op het politieke erf maken duidelijk dat je niet vroeg kunt beginnen om goed en scherp met elkaar na te denken en te spreken over profiel en type raadslid dat onze partij en de Almelose inwoner mag vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheid is groot, de traditionele politieke bananenschil nabij.’ De commissie is zelf over de politieke bananenschillen Geerdink en Van Mierlo uitgegleden.

Dat de kiezer met CDA-sympathie vervolgens ook nog de laag genoteerde kandidaten Ten Seldam en Van Marle in de raadszaal parachuteerde zal de verhoudingen in de partij en zeker de fractie helemaal op scherp zetten. Ten Seldam is demissionair wethouder, wilde eigenlijk niet op de lijst, want het raadslidmaatschap is iets dat ze ontgroeide, vindt ze vooral zelf. Ze wil wél weer wethouder worden, wat met het CDA als grootste partij zou kunnen, maar de afgelopen jaren was de kritiek raadsbreed groot op haar functioneren, inzake verkeer, vervoer, wijken en welzijn. En dan zit ook oud-wethouder Van Marle nog in de gemeenteraad, een man van wie de bestuurderscapaciteiten in en buiten christendemocratische kring hoog worden aangeslagen.

 

 

 

Deel dit nieuws!