De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Omvang bouwproject op plek Countus in Markelo nog vraagteken

Omvang bouwproject op plek Countus in Markelo nog vraagteken

MARKELO – In het centrum van Markelo, aan het Burgemeester de Beaufortplein, gaat het aannemersbedrijf Plegt  uit Oldenzaal ruim dertig woningen bouwen. De huizen verrijzen op de plek van het voormalige kantoorpand van Countus /Rabobank. Dat gebeurt in opdracht van de woningcorporatie Viverion.

De gemeenteraad spreekt er binnenkort over, maar vast staat dat er gebouwd gaat worden, al kan er vertraging optreden als er bezwaren worden ingediend. Die kans bestaat, mede doordat de plannen ten tijde van  de benodigde procedures nogal zijn gewijzigd.

De voorgenomen ontwikkeling is qua aantal wooneenheden niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Op grond van dit bestemmingsplan is het toegestaan om maximaal 26 wooneenheden te realiseren. Het plan gaat evenwel uit van 32 appartementen, dus zes meer dan toegestaan. Het complex  past wel binnen de maximaal toegestane bouwmassa. In dit geval kan van het bestemmingsplan worden afgeweken en medewerking worden verleend middels een omgevingsvergunning. De raad is derhalve aan zet.

 

Deel dit nieuws!