De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal komt over de brug met geld voor kinderboerderij

Oldenzaal komt over de brug met geld voor kinderboerderij

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal verstrekt een bedrag 119.652 euro aan kinderboerderij De Höfte met de intentie tot en met 2025 jaarlijks hetzelfde bedrag over te maken. Tijdens de gesprekken stond volgens het college van  burgemeester en wethouders maatschappelijke belang van De Höfte voorop. De gesprekken vonden plaats onder leiding van een onafhankelijke verkenner/gespreksleider. Uitgangspunt was hoe de kinderboerderij een duurzame en gezonde exploitatie kan realiseren.

De gemeente stelt als voorwaarde dat er vanaf 2025 een structureel sluitende begroting voorligt. Er is ook afgesproken om te komen tot samenwerking in projecten en samen te zoeken naar de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De woordvoerders Lammerink en Oude Hengel van De Höfte kijken positief terug op de gesprekken: ‘We hebben mooie plannen en daarbij zijn heldere afspraken gemaakt met de gemeente van cruciaal belang. De subsidie van de gemeente is de belangrijkste kurk waarop De Höfte drijft. En we hebben veel steun vanuit de maatschappij ontvangen. Niet alleen moreel, ook met geld.

Deel dit nieuws!