De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Wierden wil substantieel meer geld megaschool Enter

Raad van Wierden wil substantieel meer geld megaschool Enter

ENTER/WIERDEN – De raadsfracties van NEW en CDA in de gemeente Wierden zullen vanavond een klemmend beroep doen op de andere raadsfracties om de rijksoverheid te bewegen meer geld te verstrekken voor een ambitieus en (daardoor) dure nieuwe school, tegenwoordig een Kindcentrum genoemd. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht, maar weet zich geconfronteerd met extra lasten, vanwege bouwkosten en extra eisen, onder meer voor duurzaamheid.


NEW en CDA willen tegen die achtergrond dat het college een bestuurlijk vuist maakt richting de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB om met een substantiele bijdrage over de brug komt. Een motie van deze strekking zal ook aan de dertien andere Twentse gemeenten gezonden, met als doelstelling een substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting waarmee het mogelijk wordt om te voorzien in schoolgebouwen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en eisen op het gebied van duurzaamheid.

Bij alle politieke partijen vertegenwoordigd in de tweede kamer, en in het bijzonder bij de formateurs en onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet: · Aan te dringen op een substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting waarmee het mogelijk wordt om te voorzien in schoolgebouwen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en eisen op het gebied van duurzaamheid. · Deze motie onder de aandacht te brengen van alle andere Twentse gemeenten, dertien in getal.

Deel dit nieuws!