De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Elektrificatie twee spoorlijnen dient treindiensten en milieu Twente

Elektrificatie twee spoorlijnen dient treindiensten en milieu Twente

ALMELO/OLDENZAAL/HARDENBERG - De rijksoverheid legteen bedrag van 98 miljoen op tafel voor de elektrificatie van cruciale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland.  Het gaat om de verbinding tussen Zutphen en Oldenzaal en die tussen Almelo en Hardenberg. Verantwoordelijk gedeputeerde Dadema juicht in zijn persbericht: 'Dit brengt ons een stap dichterbij ook om deze trajecten robuuster en meer comfortabel te maken voor de reizigers en de omgeving.' Ook spreekt hij over 'een mooi politiek resultaat'.

Het nieuws werd vandaag bekend gemaakt in de Voorjaarsnota die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarmee komt het totaal benodigde bedrag voor elektrificatie van beide treinverbindingen in zicht. De formele besluitvormingstrajecten in Den Haag en bij de provincies kunnen nu in gang worden gezet.  Voor de aanleg worden voert ProRail eerst nog een planstudie uit. Daarbij wordt onder meer onderzoek gedaan naar de bodem.

Behalve  voor een betere spoorontsluiting van Oost - en Noord-Nederland is de aanleg van nieuw spoor in met name Twente ook uit milieuoogpunt, want nu rijden er nog dieseltreinen op beide regionale spoorlijnen, gelegen in zowel Overijssel als Gelderland. Jaarlijks stoten deze treinen veel CO2 en stikstof uit. Door te investeren in elektrificatie zorgen we er voor dat we deze emissie stoppen en stiller kunnen gaan reizen. Daarmee beperken we ook overlast voor de omgeving van de spoorlijnen.

Deel dit nieuws!