De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Grootscheepse metamorfose in gebied van Ten Cate Nijverdal

Grootscheepse metamorfose in gebied van Ten Cate Nijverdal

NIJVERDAL - Het bedrijventerrein aan de Van der Muelenweg in Nijverdal én de Spoorzone aldaar  gaan op de schop. Het voornemen is de fabrieken te concentreren. Ten Cate is hiertoe een samenwerking aangegaan met Herstructurering Mmaatschappij Overijssel (HMO) die met provinciaal geld  aan gebiedsontwikkeling werkt.  De bestaande bouw op het bedrijventerrein wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Ook vindt er deels sloop en nieuwbouw plaats. Op die manier kunnen TenCate Grass, TenCate Protect en Toray Advanced Composites in Nijverdal gevestigd blijven. Dit betekent dat er bij deze bedrijven ruim zevenhonderd arbeidsplaatsen in de gemeente Hellendoorn behouden blijven. Door de verhuizing van TenCate Grass van het Hoge Dijkje naar de Van der Muelenweg, ontstaat er ruimte voor woningbouw aan het Hoge Dijkje. Daarnaast kijkt HMO op de locatie Van der Muelenweg naar mogelijkheden voor een campus met ruimte voor lichte bedrijvigheid en innovatie.

Ook (flex)wonen en de bouw van een hotel zijn mogelijke nieuwe functies in het gebied ten noorden van het station. Onlangs sprak de gemeenteraad uit dat een hotel in een grote behoefte zou voorzien. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is het nodig om de Van der Muelenweg te verleggen. De komende tijd werkt HMO, in afstemming met de gemeente, verder aan de plannen.

Namens het college van burgemeester en wethouders laat schepen Nijenbanning weten het 'ontzettend belangrijk’ te vinden dat er  genoeg ruimte blijft  voor arbeidszekerheid en woningbouw. Door de voorgenomen gebiedsontwikkeling blijft Nijverdal, en daarmee de gemeente Hellendoorn, een belangrijke plaats innemen in de verbinding Zwolle/Twente/Münster. Dit is belangrijk om ook in de toekomst economisch sterk te blijven. Bovendien draagt deze ontwikkeling er aan bij dat we meer woningen kunnen realiseren voor onze inwoners.

Deel dit nieuws!