De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof van Twente vormt een Noaberfonds voor 'sociale interactie'

Hof van Twente vormt een Noaberfonds voor 'sociale interactie'

GOOR - De gemeeente Hof van Twente gaat een Noaberfonds van 370.000 vormen waar inwoners een beroep op kunnen doen. Dat gebeurt op initiatief van de gemeenteraad. Om aanspraak te maken op dit fonds is een subsidieregeling opgesteld met kaders en voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen en waaraan de aanvraag kan worden getoetst. 

Het idee is  meer sociale interactie en binding tussen inwoners of ondernemers te realiseren om zodoende de leefbaarheid in de gemeente Hof van Twente te vergroten.

Een voorwaarde is dat er geen sprake mag zijn winstoogmerk. Het Noaberfonds is bedoeld voor plannen die inwoners (ondernemers)organisaties zelf organiseren en waarbij zij zelf tijd, middelen en menskracht inbrengen. Om aanspraak te maken op het fonds zijn subsidieregels opgesteld die ten aanzien van de voorwaarden en uitgangspunten in grote lijnen aansluiten bij gelijksoortige en succesvolle initiatieven van andere gemeenten.

 

Deel dit nieuws!