De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ruimte voor Windpark Daarle, deels in Hellendoorn en Wierden

Ruimte voor Windpark Daarle, deels in Hellendoorn en Wierden

HELLENDOORN/WIERDEN – Er komen als het aan de provincie Overijssel ligt vijf tot zeven windmolens westwaarts van de N751. Het betreft een initiatief van van Windpark Daarle, deels in het gebied van de Loomsweg, de Bruineveldweg en de Piksenweg (Hellendoorn), deels ook in de gemeente Wierden (Hoge Hexel). Een eerste globale beoordeling van het plan wijst uit dat er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn om de procedure te starten.

Het plan past binnen het huidige én het nieuwe provinciale windbeleid en binnen de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie Twente (RES)  in een van de provinciale voorkeursgebieden en levert een bijdrage aan de RES-doelstellingen. Daarom start de provincie de planologische procedure, een zogenaamde projectbesluitprocedure. Zo’n procedure duurt twee tot drie jaar.

Het is een tegenvaller voor met name Wierden, want deze gemeente vindt al geruime tijd dat er op haar grondgebied geen geschikte plekken zijn voor windmolens.  In het provinciehuis zei wethouder Kortenhoeven van Wierden onlangs alleen zon op veld en zon op dak te willen en geen windmolens De uiteindelijke beoordeling vindt pas aan het einde van de procedure plaats, zo heeft gedeputeerde De Bree al laten weten.

Deel dit nieuws!