De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vechtstromen voorspelt aanhoudend wassende watereren Twente

Vechtstromen voorspelt aanhoudend wassende watereren Twente

ALMELO – Het waterschap Vechtstromen verwacht de komende dagen ‘nog fors wat neerslag’ en waarschuwt in dat verband voor ‘stijgende waterpeilen in  rivieren en kreken, en met name  met  morgen piekpunten, als rivieren nog brederzullen  uitwaaieren. ‘Onze medewerkers blijven dag en nacht, ook tijdens de kerstdagen, hard aan het werk om het water in goede banen te leiden en zo snel mogelijk af te voeren’, aldus het waterschap.

In de Dinkel momenteel is de afvoer van water momenteel circa 25 kubieke meter per seconde. Wat ongeveer eens in de tien jaar voor. Volgens de huidige verwachting zal de afvoer van de Dinkel hoog blijven, maar wel stabiliseren. De onzekerheid in is qua neerslagverwachting evenwel groot. Er is nog steeds een hoogwatersituatie rondom de Ruhenbergerbeek. Dit heeft hoge prioriteit en aandacht van het waterschap.

Van extreem hoog water is (ook) sprake op de beneden Regge. Als gevolg hiervan kan het water van de Regge dus weer gaan stijgen. Het hoge waterpeil heeft er in deze rivier voor gezorgd dat er rondom Hancate bij het Zwolsekanaal wateroverlast is ontstaan bij een woning en omliggende panden. Er is eergisteren een zandzakkendijk aangelegd om een woning te beschermen tegen het water, met tot op heden het gewenste resultaat gehad Er zijn twee extra gemalen geplaatst om de Meersendijk droog te houden. Echter stroomt er veel water vanuit de Regge over het fietspad naar de Meersendijk. Er wordt momenteel gewerkt aan een nooddijk aan te leggen over een lengte van honderd meter.  De vooruitzichten op de lange termijn (zondag 31 december tot en met zondag 07 januari) zijn minder gunstig, er is grote kans op aanhoudend wisselvallig en zacht weer, met bijzonder veel neerslag.

 

Deel dit nieuws!