De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Drie gemeenten ATT: 'windmolens' en verdiensten voor 'molenaars'

Drie gemeenten ATT: 'windmolens' en verdiensten voor 'molenaars'

TUBBERGEN - De gemeenten Tubbergen, Twenterand en Almelo zien mogelijkheden voor windturbines in het gebied langs de gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand. Er zou daar ruimte zijn voor zes tot tien windmolens, wat garant zou staan voor de opwek van 120 tot 180 GWh energie per jaar. Er gaat een onafhankelijk genoemde verkenner aan de slag.

Dat zal leiden tot gesprekken met overheden, grondeigenaren en bewoners van het gebied. lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties om te onderzoeken of een lokale samenwerking mogelijk is. Alle drie gemeenten en de provincie Overijssel hebben inmiddels groen licht gegeven om in dit gebied aan de slag te gaan met windenergie. Daarbij zijn onderling afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten.

De voorkeur der drie gemeenten gaat uit naar een samenwerking tussen lokale partners die windturbines gaan ontwikkelen. Deze lokale samenwerking houdt rekening met de wensen van omwonenden. Ook moet eventuele hinder van windturbines door geluid, verlichting of slagschaduw zoveel mogelijk worden voorkomen. De drie gemeenten en provincie Overijssel streven honderd procent eigendom voor de eigenaren van gronden met een minimumpercentage van vijftig. Afspraken over financiële vergoedingen voor bijvoorbeeld omwonenden en zeggenschap worden later in een gebiedsproces gemaakt.

Deel dit nieuws!