De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

VRIJ 33

Het toeval wilde dat ik vanmiddag een actueel artikel las in een krant van een poosje geleden. 'Het karakter van de economische moeilijkheden in de westerse wereld doet vermoeden dat op langer zicht aanpassingen van onze maatschappelijke structuur, nationaal en internationaal, nodig zullen blijken.' Weet u het al, wie hier aan het woord is? Nee, dan ga ik verder.

 'Terugkeer naar de snelle economische groei van de achterliggende decennia ligt niet in de lijn der verwachtingen. Voor grote aantallen van onze medeburgers lijkt deelneming in het arbeidsproces op de vertrouwde wijze niet te verwerkelijken. Gedachten over de verdeling van beschikbaar werk zullen gestalte moeten krijgen.' Ik vermoed dat u nóg geen idee hebt.

Dat zou ik ook niet hebben gehad als ik, grasduinend in mijn door omstandigheden ongeordende archief, niet bij toeval op een krant was gestuit, een krant waar ik toen precies 51 dagen werkte als leerling-journalist om een droom te laten uitkomen. O ja, de citaten zijn afkomstig uit de Troonrede van koningin Juliana, afgedrukt in de krant van 20 september 1977.

Deel dit nieuws!