De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Welbions sloopt 144 flatwoningen in de Sterrenbuurt te Hengelo

Welbions sloopt 144 flatwoningen in de Sterrenbuurt te Hengelo

HENGELO - De woningcorporatie Welbions in Hengelo is voornemens 144 flatwoningen in de Sterrenbuurt te slopen. De huizen zouden in dermate slechte staat verkeren dat renovatie en verduurzaming geen zin neer zouden hebben. Bewoners zijn via een brief geïnformeerd dat ze per 2025 een ander huis moeten hebben. De raadsfractie van de SP plaatst vraagtekens bij de noodzaak van de sloop.

Voor de huurders betekent het volgens de socialisten 'een enorm onrustbarende boodschap en daarmee ook een onzekere tijd in het vooruitzicht'. En verder: 'Als Welbions deze plannen doorzet moet men gedwongen het huis uit. En waar moet men naar toe? Sociale buurtverbanden dreigen verbroken te worden… In gesprekken met inmiddels tientallen bewoners beschrijven zij hun diepgevoelde verdriet en de zorgen die met een eventuele sloop gepaard gaan.

Naar het oordeel van de SP betekent het ook dat Welbions hiermee een nieuwe aanslag op de toch al schaarse voorraad van sociale huurwoningen pleegt. De corporatie zou zich wel gebonden hebben aan de nieuwbouw van dit type huizen, maar waar en tegen welke prijs is nog diffuus.

Deel dit nieuws!