De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Opvang 1.300 asielzoekers en aankoop 48 statushuizen Hengelo

Opvang 1.300 asielzoekers en aankoop 48 statushuizen Hengelo

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders te Hengelo heeft het voornemen de bestaande huisvesting van 1.350 asielzoekers aan de Hazenweg voor een periode voor een periode van vijf jaar in de stad te continueren. Het college wil bovendien meewerken aan zowel de realisatie als de exploitatie door de woningcorporatie Welbions van 48 tijdelijke modulaire woningen in Hengelo en bovendien in stemmen met de voorwaarde die gedurende tien jaar beschikbaar te stellen voor de instroom van statushouders in Hengelo en vijftig procent voor de doelgroep van Welbions.

De rijksoverheid hanteert een regeling waarbij beschikbare modulaire woningen die het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangeschaft door gemeenten kunnen worden overgenomen. Indien die woningen voor vijftig procent worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders betaalt het COA de aanschafkosten. Hengelo wil daar gebruik van te maken en van deze regeling en 48 woningen aanschaffen. Hiervoor dient de gemeente te garanderen dat in de komende vijf jaar minimaal 350 asielzoekers worden opgevangen in Hengelo. Ze worden mede gehuisvest in al bestaande opvang en de beoogde  aan de Sloetsweg.

De rijksoverheid hanteert een regeling op basis waarvan  beschikbare modulaire woningen die het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangeschaft door gemeenten kunnen worden overgenomen. Indien deze voor vijftig procent worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders betaalt het COA de aanschafkosten voor deze woningen. De gemeente wil in samenwerking met Welbions gebruik maken van deze regeling en 48 woningen aanschaffen.

Deel dit nieuws!