De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Clasina en Rudy

Vanmiddag kreeg ik via de mail het het bericht dat Clasina Douma is overleden. Het was een bericht met mokerkracht omdat ik er niet op bedacht was, al was ook het bericht waar je op kon wachten. Zonder pathos, zonder kommer, eigenlikjk een optimistisch mailberichtje.

Er zat een filmpje bij van Clasina, die. En natuurlijk van Rudy, want erklonken zielen. Broos geluk, maar ook meer, hoger, astraler. De knokker  en de engel. Rudy de bokser en schilder, Clasina de muze en geestkrachtige. Ik lees: 'Clasina Douma (74) levenspartner van achtereenvolgens de kunstenaars Theo Wolvecamp en Rudy Klomp, is deze week overleden.

Clasina: ' Rond 1970 verhuisde ik van het westen van Nederland naar Twente in de vaste overtuiging de eigentijdse kunst daarmee vaarwel te zeggen. Sindsdien heb ik meer dan 50 jaar in ateliers gewoond. Ik ontmoette daar de schilder Theo Wolvecamp. Hij bracht mij een eerste inzicht in het onderscheid tussen kunst en cultuur. Zijn encyclopedische kennis gaf mijn zoektocht richting in die jaren. Houvast vond ik vervolgens in spirituele dialogen met de kunstenaar Rudy Klomp. Aanvankelijk stond ik sceptisch ten opzichte van 'het paranormale gebeuren'. Het werd een langdurende zoektocht naar het gebied van de inspiratie. Op de rand van ruimte en tijd. Clasina Douma 2022., Haar leven met Theo Wolvecamp en Rudy Klomp - geen mensen om te vergeten

Deel dit nieuws!