De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vrees op drama vanwege kans op echec bouw school Enter

ENTER – De gemeente vreest dat de bouw van een zogenoemde brede en multifunctionele basisschool in Enter veel meer gaat kosten dan het bedrag waarmee tot voor kort rekening werd gehouden en dat toen al fors werd gevonden. Het gaat om een investering van zo’n tien miljoen. En  bovendien omrand met tal van riskante factoren. Volgens wethouder Kortenhoeven gaat zo ‘over miljoenen’. De overschrijding zal zijns bedunkens links- of rechtsom een zware wissel trekken op de begroting.’ En ook: ‘Dan praat je over miljoenen. We  zien de bui al hangen...’

Dat ging om een investering van  zo’n tien miljoen. En  bovendien omrand met veel riskante factoren. Volgens wethouder Kortenhoeven  van Duiten en Knaken gaat zo ‘over miljoenen’. De overschrijding zal zijns bedunkens links- of rechtsom een zware wissel trekken op de begroting.’ En ook: ‘Dan praat je over miljoenen. We  zien de bui al hangen...’

De getourmenteerde gemeenteraad hoopt en bidt dat de nieuwe financiele werkelijkheid minder  beroerd zal zijn dan nu wordt gevreesd, want  in het licht van de huidige omstandigheden in gemeenteland zullen vele beleidsvoornemens gedoemd zijn te sneven. Zo krijgen alle gemeenten te maken met een optelsom van oplopende kosten en afnemende inkomsten. In dat bestek spreekt de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) over een ravijn dat gemeente wacht.

Ook in de politieke hemel van Wierden zullen naar verwachting geen bloemen meer tot in de hemel groeien. En dat zal betekenen dat de broekriem aan de Plantsoenlaan fors moet worden aangehaald .Dan zal duidelijk worden wat dit betekent voor de bouw van nieuwe school-plus in Enter. Voor onderwijswethouder Ter Keurst is het vooral een spookverschijning; het doet hem denken aan de jaren toen in Wierden de bouw van een andere school in Wierden na veel hoger politiek geharrewar werd doorgedrukt. De herinnering, van Ter Keurst', toen nog geen schepen in Wierden: 'Wierden is al een keer op de koffie gekomen en dat was met De Passie…’

Deel dit nieuws!