De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vechtstromen investeert miljoenen in de waterzuivering Twente

Vechtstromen investeert miljoenen in de waterzuivering Twente

ALMELO – Het waterschap Vechtstromen gaat negen rioolwaterzuiveringsinstallaties aanpassen. Dat gebeurt in Tubbergen, Oldenzaal, Haaksbergen, Goor, Glanerbrug, Enschede, Hengelo, Nijverdal en Denekamp. Dit is volgens het waterschap nodig ter verbetering van de kwaliteit van het gezuiverde water, met als oogmerk het beperken van milieuschadelijke stoffen en voedingsstoffen in het water en een gezond waterleven voor vissen, waterinsecten en planten.

Het waterschap is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen, die uiterlijk in 2027 moeten zijn uitgevoerd. Vechtstromen heeft er vele miljoenen voor vrijgemaakt. De komende jaren wordt gewerkt aan het beekherstel, herinrichtingsprojecten en aanpassing van het (maai)beheer. Ook de zuiveringen, 23 in getal.

Met name op de hoge zandgronden van Twente is het behalen van de juiste normen voor gezuiverd water een uitdaging. Er is daar namelijk weinig of geen 'verdunning 'met ander water. Tijdens langdurige droogte is de zuivering voor sommige watergangen zelfs de enige bron van water. Om negen zuiveringen dusdanig te moderniseren en aan te passen dat overal de noodzakelijke waterkwaliteit van het gezuiverde water gehaald wordt, moet er in korte tijd veel werk verzet worden.
Het waterschap heeft ondersteuning nodig om zijn reguliere werkzaamheden te combineren met een moderniseringsslag en schakelt daartoe ook de bedrijven Haskoning/DHV en Witteveen+Bos in.

 

 

Deel dit nieuws!