De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede komt over de brug met geld voor behoud van ijsbaan

Enschede komt over de brug met geld voor behoud van ijsbaan

ENSCHEDE – De gemeente Enschede laat weten kans te zien de ijsbaan in stadsdeel West  structureel open houden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt blijft de ijsbaan in Enschede dus bestaan. Het college is bereid er extra geld voor uit te trekken, een half miljoen, onder meer voor verduurzaming, maar ook een extra geld voor een  exploitatiebudget.

Uit onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden, uitgevoerd door bureau Synarchis zou blijken dat er mogelijkheden zijn deze te verbeteren. Daarbij is wel van belang dat de exploitant het gebouw ook voor andere doeleinden gedurende het hele jaar mag inzetten. Dat kan van alles zijn; van rommelmarkten tot congressen. De gemeente moet dan wel de bestemming aanpassen. Uit onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden, uitgevoerd door bureau Synarchis zou blijken dat er mogelijkheden zijn deze te verbeteren. Daarbij is wel van belang dat de exploitant het gebouw ook voor andere doeleinden gedurende het hele jaar mag inzetten. Dat kan van alles zijn; van rommelmarkten tot congressen. De gemeente moet dan wel de bestemming aanpassen ten behoeve  vannandere doeleinden gedurende het hele jaar mag inzetten. Dat kan van alles zijn; van rommelmarkten tot congressen. De gemeente moet dan wel de bestemming aanpassen.

Om dat mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Als  Mogelijkheden voor verduurzaming noemt het college onder meeronnepanelen boven parkeerplaatsen, een zogenaamde energie-hub en misschien zelfs naar kleine windmolens. De verduurzaming vraagt om een incidentele investering van een kleine half miljoen, verdeeld over de komende drie jaar. Daarnaast verhoogt de gemeente de jaarlijkse exploitatiebijdrage met een kwart miljoen tot een totaalbedrag van drie en een halve ton.

Deel dit nieuws!