De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rossum als de plek waar je voor de actie en het uitgaan moet zijn

Rossum als de plek waar je voor de actie en het uitgaan moet zijn

 ROSSUM - Met het begin van de herinrichting van het Thijplein in Rossum wil de gemeente Dinkelland het scharnierplein van het kerkdorp versterken. Dat geldt ook kleinere kernen nabij. De Dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe heeft het voortouw genomen om het plein nieuw leven in te blazen en een leefbare en groene omgeving te creëren voor alle inwoners.

Ondanks de achttienjarige geschiedenis van het huidige plein hebben recente enquêteresultaten de wens naar voren gebracht om het Thijplein in Rossum als  centrale plek in de omgeving aaan te merken. Vootheen had het de functie van deels parkeerplaats en deels van evenementenplein, maar moet uiteindelijk  meer een plek zijn die als the place to be geldt.

In nauw overleg met inwoners van Rossum en alle belanghebbenden, waaronder de Plechelmuskerk, de school, het Kulturhus, de gebruikers van de weekmarkt en lokale ondernemers, is er een doordacht ontwerp tot stand gekomen. De werkgroep Thijplein heeft ervoor gezorgd dat dit project van start gaat. Naast de gemeentelijke bijdrage zijn er subsidies en lokale bijdragen verkregen.Het ontwerp voorziet in groene openbare ruimtes, parkeergelegenheid en ruime  toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid om niet in de de weg te lopen waar waar de actie is.

Deel dit nieuws!