De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal wil dat besturen de scholen in De Essen overnemen

Oldenzaal wil dat besturen de scholen in De Essen overnemen

OLDENZAAL – Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal wil dat de besturen van de twee scholen die in het gebouw in de wijk De Essen zijn gevestigd het onroerend goed in eigendom verwerven. In het schoolgebouw hebben de rooms-katholieke basisschool De Esch van schoolbestuur KONOT en de openbare basisschool De Linde van het schoolbestuur Consent hun domicilie.

De gemeente heeft in de wijk De Essen eind jaren zeventig het onderwijsverzamelgebouw laten verrijzen. Er is in voorgaande jaren geprobeerd om met beide schoolbesturen tot overeenstemming te komen over de juridische overdracht van het schoolgebouw aan beide schoolbesturen, wat tot op heden niet gelukt.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, ligt het eigendom van het schoolgebouw niet bij het schoolbestuur maar bij de gemeente. Dit maakt het noodzakelijk dat de afspraken die zijn gemaakt met beide schoolbesturen over het gebruik van het schoolgebouw vastgelegd worden in een overeenkomst.

De mogelijkheid bestaat nog steeds dat in de toekomst het eigendom alsnog overgedragen wordt aan beide schoolbesturen. In dat geval wordt deze overeenkomst beëindigd. De exploitatiekosten werden voorheen verrekend op basis van de door de scholen ontvangen LONDO-vergoeding. Op voorstel van beide schoolbesturen zal dit gaan gebeuren op basis van de daadwerkelijk in gebruik zijnde vierkante meters. Dit is opgenomen in de overeenkomst. Deze wijziging is niet van invloed op de gemeentelijke begroting.

Deel dit nieuws!