De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twentse steden: plan mét Münsterland voor zestienduizend huizen

Twentse steden: plan mét Münsterland voor zestienduizend huizen

HENGELO – De drie Twentse steden Enschede, Hengelo en Almelo hebben minister De Jonge van Wonen en Bouwen aangeboden om een  bijdrage te leveren aan de volgens de bewindsman urgente verstedelijkingsopgave. Ze zeggen daarbij óók nadrukkelijk Münster te willen betrekken en maken gewag van zestienduizend woningen.

De drie gemeenten van de Twentse stedenband maken gewag van het slim combineren van verschillende opgaven op het gebied van betaalbare, en duurzame en klimaat-adaptieve woningbouw.

‘Daarmee is de basis gelegd voor nieuw nationaal ruimtelijk beleid’, stellen de Twentse steden. ‘Een nationaal beleid dat alleen uitgevoerd kan worden door het aangaan van nieuwe samenwerkingen tussen overheden, markt, onderwijsinstellingen en andere samenwerkingspartners. Focus aanbrengen is daarbij gewenst en noodzakelijk.’ Ze zeggen te worden gesteun door de provincie Overijssel.

De drie colleges van burgemeesters en wethouders de steden Enschede, Hengelo en Almelo hebben met het college van gedeputeerde Staten van Overijssel de handen ineengeslagen om de potenties van Twente en Münster te verzilveren in het belang van steden, regio Twente en Münsterland.

Deel dit nieuws!