De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Provinciale partijen Overijssel komen met impuls ruim 7,8 miljoen

Provinciale partijen Overijssel komen met impuls ruim 7,8 miljoen

HENGELO - De dertien fracties in Provinciale Staten van Overijssel komen met een gezamenlijk gedragen plan om een bedrag van ruim 7,8 miljoen uit te trekken voor uiteenlopende voorstellen, van de bestrijding van energiearmoede tot het behoud van cultureel erfgoed en de ondersteuning van vrijwilligerswerk.

Het actiepakket komt aan snee bij de bespreking van de provinciale begroting, mede namens CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, SP, D66, SGP, FMO, Partij voor de Dieren en de Groep Brommer. Ook vorig jaar wisten alle partijen elkaar te vinden om een plan te schrijven dat op de breedst mogelijke steun kon rekenen.

Het  gaat concreet om een noodfonds energiearmoede maatschappelijke organisaties  (anderhalf miljoen), cultureel erfgoed op orde  (1,2 miljoen), versnellen, verbreden  en verdiepen vrijwilligersondersteuning  (een miljoen), langjarig beheer groenblauwe dooradering  (ook een miljoen), inhuur ambtelijk-juridische ter ondersteuning versnellen bouw  (vijf ton), ondersteuning voedselbanken Overijssel (ook een miljoen), preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschades (425.000 euro), routenetwerken NW-Overijssel  (351.503 euro), voortzetting inzet erfcoaches          (350.000 euro), impuls flexibele huisvesting, voor onder meer arbeidsmigranten (350.000 euro), stimuleren positieve gezondheid (drie ton), voucherregeling bedrijven en circulariteit (kwart miljoen), pilot toegankelijkheid natuurgebieden  110.00 euro.

 

Deel dit nieuws!