De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede staakt onderhandelingen over bouwproject De Kop

Enschede staakt onderhandelingen over bouwproject De Kop

ENSCHEDE - De gemeente Enschede zet de onderhandelingen over het grootstedelijke bouwproject De Kop aan de zuidrand van het centrum van de stad stop. Er zijn twee belangrijke redenen om de onderhandelingen voort te zetten. Na vier jaar praten komt de gemeente tot de conclusie dat beide partijen te ver uit elkaar liggen om te komen tot een werkbare overeenkomst voor het totale projectgebied.

Eigenlijk liep de samenwerkingsovereenkomst al in december 2021 af, maar ook de laatste pogingen om tot overeenstemming te komen zijn zijn volgens het gemeentebestuur niet succesvol geweest. Om die reden kiest de gemeente ervoor om de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden en de onderhandelingen voor deelplan twee, drie en vier af te breken Voor het eerste  ziet de gemeente nog wel ruimte.

Vier jaar geleden sloten de gemeente Enschede en LIFE een samenwerkingsovereenkomst getekend om De Kop te ontwikkelen, met afspraken over een totaal nieuw grootstedelijk woongebied aan de zuidrand van de city.

Deel dit nieuws!