De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede tevreden met ondersteuning en begeleiding huisartsen

Enschede tevreden met ondersteuning en begeleiding huisartsen

ENSCHEDE – Het inzetten van praktijkondersteuners bij huisartsen in Enschede beantwoordt volgens het college van burgemeester en wethouders aan de gehoopte verwachtingen en doelstellingen. Het werd krap twee jaar geleden gelanceerd met steun van de organisatie Thoon voor ondersteuning van huisartsen. De kosten worden betaald door de gemeente én door de zorgverzekeraar.

Het idee is (vaak overbelaste) huisartsen te ondersteunen bij het beoordelen van problemen van jeugdigen en ouders, bij de vraag of doorverwijzing nodig is, het zelf in de praktijk begeleiden van ouders en jeugdigen en bij het bieden van overbruggingszorg. De  ervaringen zijn volgens de gemeente hoopgevend. Een van de doelstellingen is dat lichte ondersteuning soms kan voorkomen dat kinderen/jongeren onnodig worden doorverwezen naar (gespecialiseerde) jeugdhulp. De projectfase is succesvol gebruikt om de eerdere positieve pilotresultaten uit te rollen.

Al eerder bleek uit onderzoek een verlaging van de tekorten op de jeugdhulp door substitutie van tweedelijns naar eerstelijns jeugdhulp. Het college wil vooruitlopend op de gemeentebegroting, in afstemming met de huisartsen, Thoon, wijkteams, Mediant en Menzis, de inzet van de ondersteuners vanaf 2023 structureel zien te maken, zodat alle huisartsen er een beroep op kunnen doen.

Deel dit nieuws!