De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Aanpassing bouwplan Manderveen

Manderveen – Voor kandidaat-kopers van bouwkavels in een toekomstig nieuw woongebied in de Tubbergese kern Manderveen, voornamelijk jonge starters, zijn de prijzen te hoog. Ze roepen de gemeente op de kavels te verkleinen en aldus betaalbaar te maken. Volgens wethouder Harmelink gaat het om een duidelijk signaal en hij zegt ermee aan het werk te willen. Zo komt er binnenkort een informatieve bijeenkomst met kandidaat-kopers, gemeenteraadsleden en de Woningstichting Tubbergen. De opzet is dan gedetailleerd concrete wensen te inventariseren. Harmelink zegt dat daarna moet worden bekeken of en zo ja hoe het bestemmingsplan kan worden aangepast.

Deel dit nieuws!