De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Weigering openheid Van der Noordt

Nijverdal - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn legt het herhaalde verzoek van PvdA en ChristenUnie naast zich neer om het dossier over algemeen directeur Van der Noordt beschikbaar te stellen. Van der Noordt werd onlangs op non-actief gesteld en inmiddels is een regeling met hem getroffen. Het college heeft het verzoek om openbaarheid afgewezen met een beroep op het openbaar belang. Weliswaar onderschrijven burgemeester en wethouders de hoofdregel dat de inlichtingenplicht één van de hoekstenen van de parlementaire democratie is, maar de wetgever erkent volgens hen ook dat er zwaarwegende omstandigheden kunnen zijn waarin de hoofdregel niet opgaat. Het college is van mening dat hier in dit geval sprake van is. Dat zou te maken hebben met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang van het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling. Het college is wel bereid de gemeenteraad in beslotenheid te informeren.

Deel dit nieuws!