De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hengelo wil energieke duurzaamheid

Hengelo - De gemeente Hengelo gaat extra mogelijkheden benutten om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De gemeenteraad heeft daartoe unaniem het college van burgemeester en wethouders aangespoord. Een motie van het CDA hierover werd unaniem aanvaard. De aanleiding is het door de provincie Overijssel ingestelde Duurzaam Energiefonds met een omvang van 250 miljoen, waarover de Roskam berichtte. Volgens het raadslid Elgerink van het CDA is het de bedoeling strategische partners, waaronder woningcorporaties en bedrijfsleven hierbij nauw te betrekken. Ook werd op instigatie van het CDA in Hengelo het college opgedragen alle mogelijkheden voor energiebesparing onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te brengen.

Deel dit nieuws!