De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Fortezza vlot, stadhuis 56, 9 miljoen

Almelo – Volgens wethouder Andela van Almelo heeft projectontwikkelaar Van der Looy een overeenkomst met aannemer Van Wijnen. Dit zou betekenen dat Van der Looy de grond van Fortezza aan de gemeente kan terugleveren, zoals contractueel bepaald. Om die reden is het kort geding dat dinsdag plaats zou vinden een week opgeschoven. Andela hoopt dat er geen kort geding nodig is doordat Van der Looy de grond komende week levert. Dat zou voor 1 januari jongstleden al gebeuren, maar door een beslag van Van Wijnen op de grond zei Van der Looy daartoe niet in staat te zijn. Kennelijk heeft hij nu een akkoord met Van Wijnen over een vorm van compensatie. Van Wijnen zou twee woontorens op Fortezza bouwen, maar daarvoor bleek in de markt geen interesse. Zoals bekend wil de gemeente er nu een nieuw stadhuis laten verrijzen. En het is natuurlijk niet gezegd dat Van Wijnen dit bouwt.
Het nieuwe stadhuis op de locatie Fortezza gaat 56,9 miljoen euro kosten. Voor de bouw is 25 miljoen toereikend, maar er zijn veel aanvullende kosten. Zo moet volgens wethouder Andela voor de grond twaalf miljoen worden betaald. Andela beklemtoont dat het stadhuis op de locatie Fortezza zestien miljoen goedkoper is dan uitvoering van het voormalige plan voor een stadhuis op de hoek van het Marktplein en de Wierdensestraat. Overigens dient de gemeente Almelo het architectenbureau Meijer Van Schooten schadeloos te stellen voor zijn ontwerp ten behoeve van het inmiddels afgeschoten plan; dat kost 130.000 euro.

Deel dit nieuws!