De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Straks één havenbedrijf van vijf gemeenten aan Twentekanaal

Hengelo - De gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Enschede, Almelo en Lochem streven naar de vorming van een gemeenschappelijk havenbedrijf. Er wordt gekeken welke basistaken samen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt gedacht aan één verordening en gezamenlijke scheepsregistratie, het innen van havengelden alsmede de handhaving, het beheer en het onderhoud van de havens en kades. De bedoeling dat nog dit jaar één havenbedrijf zal zijn. Bij het onderzoek naar een gemeenschappelijk havenbedrijf is ook Port of Twente betrokken: een vereniging waarbinnen de Twentse overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken. Port of Twente zet zich in voor betere logistiek in de regio, om daarmee de Twentse economie te versterken en meer werkgelegenheid te creëren binnen deze sector

De havengemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem werken sinds 2011 samen aan het beheer en de ontwikkeling van de binnenhavens. De Twentse binnenhavens vormen gezamenlijk één van de grootste van Nederland. Deze binnenhaven heeft een indrukwekkende achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam, die nog wordt versterkt door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De binnenhavens zijn een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noord-West Europa. De regio beschikt bovendien over diverse transportsystemen, naast de Twentekanalen ook de A1 en de spoorlijn naar Berlijn. De regio Twente ligt verder op de autoweg van Amsterdam naar naar Berlijn, Polen, Rusland en Scandinavië en wil dat meer uitbuiten, temeer daar er veel Europees geld ligt te wachten op deze zogenoemde Corridor2.

 

Deel dit nieuws!