De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Sfeer intimidatie en onveiligheid Stadsbank Oost-Nederland

Enschede – De verhouding tussen het management en het personeel van de Stadsbank Oost-Nederland is gespannen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de interne bedrijfscultuur. Gesproken wordt over “een breed gevoelde sfeer van intimidatie en onveiligheid” tussen managers en medewerkers. Het dagelijks bestuur onder leiding van voorzitter Welman, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Enschede, onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van onderzoeksbureau Berenschot. Er wordt een interim-manager aangesteld die de opdracht krijgt “om die maatregelen te nemen die het vertrouwen terug laat keren in de organisatie”. Voor deze functie is programmadirecteur Luttikhuis van de gemeente Enschede aangesteld. Hij dient zorg te dragen voor een “effectief managementteam” benevens “een open mentaliteit”.

De onderzoekers stellen vast dat er een negatieve spiraal en wantrouwen is ontstaan, vooral jegens het managementteam. Volgens bestuursvoor- zitter Welman is dit onvoldoende opgemerkt, wat ten koste zou zijn gegaan van het gevoel van veiligheid bij veel medewerkers. Welman laat in een persbericht optekenen dat hij “geschrokken” is van de situatie bij de Stadsbank Oost-Nederland. “Dit hadden we niet verwacht.” Hij stelt wel vast dat medewerkers tevreden zijn over de inhoud van hun werk en de cultuur op de eigen afdeling, maar erg ontevreden zijn over de cultuur van de organisatie als geheel. “We zijn blij dat ondanks deze heftige uitkomsten de personeelsleden zeer gemotiveerd zijn in hun werk. Dit is de basis voor het herstel van vertrouwen in het management”, aldus Welman.

Deel dit nieuws!