De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Voor aanleg ecologische hoofdstructuur Twente 2,3 miljoen

Haaksbergen/Tubbergen - Er is voor de provincie Overijssel tien miljoen euro rijksgeld beschikbaar gekomen ten behoeve van projecten die bijdragen aan de aanleg van de ecologische hoofdstructuur. De landgoederen Lankheet in Haaksbergen en Schuttenwolde in Tubbergen behoren daartoe. Ze omspannen tien hectare en krijgen drie ton. Ook komt er geld voor de stimulering van natuurwaarden in het Reggedal bij Hellendoorn dat 73 hectare omspant. Daarvoor is twee miljoen beschikbaar. De rijksgelden zijn het gevolg van kabinetsbeleid. De provincie Overijssel heeft in overleg met staatssecretaris Dijksma, uit Enschede, de projecten deze week aangewezen.

Overijssel heeft vier projecten aangedragen en gehonoreerd gekregen: behalve de genoemde Twentse projecten zijn dat ook het Reestdal in het Vechtgebied en Wieden-Weerribben in de Kop van Overijssel. Deze projecten krijgen het meeste geld. Het gaat om 2,7 miljoen voor het Reestdal (82 hectare) en vijf miljoen voor Wieden-Weerribben (250 hectare).  Volgens gedeputeerde Maij is er reden verheugd te zijn over het resultaat van de onderhandelingen met Dijksma. Ze is met name content met het geld voor het Reestdal. “Daarover is al veel gezegd en overlegd. Ook wij willen goede plannen ten uitvoer brengen, en nu is daar ook geld voor vrijgekomen.”

Deel dit nieuws!