De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Marktpartijen aan zet voor toekomst zwembad Denekamp

Denekamp – Het gemeentebestuur van Dinkelland heeft strakke kaders gesteld waarbinnen private partijen nog een week plannen kunnen indienen voor de toekomst van het zwembad De Dorper Esch te Denekamp. Het project is daartoe op de landelijke aanbestedingskalender geplaatst. Er wordt al jaren gesproken over al dan niet uitbreiding en aanpassing van het huidige zwembad tot een volwaardig sportcomplex. In de kaders die nu gesteld zijn wordt niet gesproken over definitieve vestiging aan de Molendijk, waarmee de deuren ook open staan voor een sportcen- trum met zwembad elders in Denekamp.

Een woordvoerder laat weten dat de gemeenteraad in de vergadering van juni een besluit neemt over de toekomst van De Dorper Esch: β€œEr zullen voordelen zijn om de huidige locatie te gebruiken, onder andere in verband met de bestemming, maar andere mogelijkheden zijn niet uitgesloten.” Het gemeentebestuur van Dinkelland sprak twee jaar terug al de voorkeur uit voor nieuwbouw en privati- sering om kosten te besparen, maar laat het nu van de private plannen afhangen wat er gebeurt . Eerder ging een plan van Koppert en Koenis en Morsink Architecten uit van een vijftig meter wedstrijdbad.

Deel dit nieuws!