De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Basisscholen in De Thij te Oldenzaal wacht verhuisronde

Oldenzaal - Het gemeentebestuur van Oldenzaal stelt 245.000 euro beschikbaar voor aanpassing van de huisvesting van scholen in de wijk De Thij. Er zijn aanvragen van de basisscholen De Linde, De Wendakker, De Maten en De Zevenster. Met name voor De Linde is de huidige situatie nijpend. Het pand voldoet niet meer aan de eisen. Opknappen is niet reĆ«el, omdat de kosten niet in verhouding staan tot de kwaliteit van het gebouw. Omdat er geen budget is voor algehele nieuwbouw heeft de gemeente onderzocht of de school en de peuterspeelzaal zich elders kan vestigen. Het voornemen is De Linde met zes groepen naar de voormalige Klim-Op aan de Zandhorstlaan te verkassen.

Hierdoor moeten de leerlingen van De Wendakker en De Maten - thans De Makker - ook elders worden gehuisvest. Sinds twee jaar maken de groepen zeven en acht van deze scholen gebruik van het leeggekomen complex van de Klim-Op. Om ruimte te maken voor De Linde neemt De Makker intrek in de vrije school De Zevenster, want die heeft meer lokalen in gebruik dan waar ze recht op kan laten gelden - vier van de negen lokalen. De peuterspeelzaal die ook in De Linde gevestigd is, kan volgens de gemeente worden ondergebracht in het pand naast de oude Klim-Op. Het ligt in de bedoeling van de gemeente dat met ingang van het nieuwe schooljaar de verhuizing van alle locaties is afgerond.

 

Deel dit nieuws!