De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Almelose raad schuift besluit Heracles voor zich uit

Almelo – Een meerderheid van de gemeen- teraad van Almelo besloot dinsdagavond besluitvorming over de vestiging van detailhandel in een toekomstig stadion van Heracles uit te stellen. Alleen de fracties van VVD (minus het raadslid Abdullaltif), D66, Leefbaar Almelo en ChristenUnie wilden overgaan tot besluitvorming. Op voorstel van de fractie van ALA ging een meerderheid (PvdA, CDA, SP, GroenLinks, PVA, Lijst Kamphuis, Lijst Hammink en Abdullatif) akkoord met opschorting zodat een besluit kan worden genomen als de nieuwe detailhandelsvisie aan snee is.

Aangevoerd werd dat er op deze manier “integrale behandeling” mogelijk zal zijn. Overigens is het nog altijd zo dat op dit moment, zoals eerder gemeld, een meerderheid in de raad voor detailhandel in het nieuwe stadion is, maar niet alle voorstanders vinden dat er nu al een klap op kan worden gegeven. Veel vertegenwoordigers/supporters van Heracles gingen na afloop van het even korte als voor hen teleurstellende debatje in de raadszaal mokkend en roepend vanwege de voor hen teleurstellende uit- komst spoorslags naar de stadhuisuitgang.

 

Deel dit nieuws!