De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouw van botenhuis voor de zomp mag in Hellendoorn

Hellendoorn – Het bestuur van de Stichting Enterse Zomp wil op korte termijn een botenhuis laten verrijzen aan de Reggeweg nabij de ijsfabriek van Ola. Dat is nabij de reeds aangelegde minihaven met aanlegsteiger in het natuurgebied De Koemaste. Het bestuur van de Stichting Enterse Zomp vroeg anderhalf jaar geleden bij de gemeente Hellendoorn een vergunning aan voor de bouw van dit botenhuis. Deze aanvraag kon niet worden gehonoreerd wegens strijdigheid met het bestemmingsplan Buitengebied. In de loop van dit jaar wordt een nieuw bestem- mingsplan van kracht, waarin de bouw van een botenhuis voor de zomp wél past.

Volgens de Nijverdalse ex-wethouder Metscher, pleitbezorger van havenwater en thuishaven ten behoeve van de zomp, diende het gemeentebestuur een gedoogbeschikking af te geven zodat reeds dit voorjaar en gedurende de zomermaandag kan worden gebouwd aan het bottenhuis. Deze wens is inmiddels ingewilligd, de gedoogbeschikking komt er, zodat de bouw weldra van start kan gaan. Volgens de planning zal het botenhuis in het najaar worden ingewijd. Er komen steeds meer zompen in de vaart en daarom zijn ook meer botenhuizen nodig, naast de onderkomens in Enter (bakermat De Lee) en Rijssen (standplaats Pelmolen).

Deel dit nieuws!