De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Herdenking en festiviteiten in Molukse wijk Wierden

Wierden – Er vindt deze week een intercultureel feest in Wierden plaats vanwege het feit dat het donderdag exact 62 jaar geleden is dat de eerste Molukkers in Rotterdam voet aan Nederlandse wal zetten. Ze zouden hier - zo werd gezegd van regeringswege - tijdelijk bivak krijgen en teruggaan naar hun eilanden zodra de politieke situatie dat zou toelaten. Zover kwam het niet. Precies twee jaar geleden ging de renovatie van de Molukse buurt in Wierden van start. De aanpak en het resultaat gelden als voorbeeldprojecten in den lande.  Voor de formele afsluiting is bewust 21 maart gekozen. De wijkstichting,  de kerk, de Molukse bewoners en de gemeente Wierden zorgen voor wat een “spetterende afsluiting met muziek, dans, theater, eten, drinken en gezellig samenzijn” wordt genoemd.

Ook in Wierden staat de Molukse gemeenschap elk jaar op 21 maart stil bij de geschiedenis.  Na hun komst in Nederland werden de Molukkers her en der in tijdelijke kampen gehuisvest, zoals het barakkenkamp Vossenbos bij Hoge Hexel in Wierden. In de jaren zestig, toen duidelijk werd dat repatriëring een zaak van lange adem zo niet  van nooit zou worden, werden aan de Jan Jansweg in Wierden-West huizen voor de Molukkers gebouwd. In de afgelopen jaren zijn de woningen gerenoveerd, werden herdenkings- monumenten geplaatst en zijn er cultureel-maatschappelijke projecten opgezet. De driedaagse culturele manifestatie (donderdag tot en met zaterdag) is dan ook een feestelijke afsluiting van deze periode, met enkele plechtigheden, een boekpresentatie en cultuuruitingen.

 

Deel dit nieuws!