De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

D66 Oldenzaal voorziet ellende strafbaarstelling illegaliteit

Oldenzaal – De raadsfractie van D66 in Oldenzaal vraagt het college van burge- meester en wethouders hoe het staat tegenover de strafbaarstelling van illegaliteit. Het kabinet Rutte-Asscher wil deze strafbaarstelling wettelijk verankeren. Dat is volgens D66-leidsman Ankoné in Oldenzaal “onzinnig” omdat naar zijn mening VVD en PvdA iets gaan verbieden wat al verboden is. Voor gemeenten ontstaat, aldus Ankoné, het probleem dat de wet moet worden gehandhaafd. Hij wil expliciet van burgemeester Schouten weten hoe hij dat denkt te doen en tegen welke kosten. Ankoné wijst in een brief aan het college op de zorgplicht van gemeenten.

Deze zorgplicht geldt alle inwoners of ze nu legaal of illegaal in het land verblijven. Ankoné: “Ook illegalen hebben recht op een menswaardige behandeling. Dit wetsvoorstel doet het tegenovergestelde, het criminaliseert een kwetsbare groep mensen.” Ankoné zegt zich er zorgen over te maken dat uitgeprocedeerde asielzoekers door strafbaarstelling nog verder uit beeld raken voor hulpverleners en vatbaarder worden voor mensenhandel. "Het is onbegrijpelijk dat een kabinet met daarin de PvdA dit er doorheen wil drukken. Wij willen vooral dat die mensen die echt hulp nodig hebben, straks nog toegang tot deze hulp hebben."

Deel dit nieuws!