De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

‘Digitaal stemadvies misleidend’

Enschede – In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, die 2 maart plaatsvinden, neemt de politicoloog Van der Kolk, verbonden aan de Universiteit Twente, de gelegenheid te baat om het nut van het gebruik van Stemwijzers en Kieswijzers in twijfel te trekken.

Volgens hem zijn de adviezen die raadplegers van zo’n site krijgen incompleet, weinigzeggend en zeker niet wetenschappelijk verantwoord. Vaak zou zelfs sprake zijn van misleiding. Daarover heeft hij een gepeperde bijdrage geschreven in de papieren Roskam.

Naar de mening van de politicoloog verdient het aanbeveling om voor meningsvorming en stembepaling politieke standpunten te bediscussiëren met andere mensen. Dat geldt ook voor uitkomsten van welk computerprogramma dan ook.

Deel dit nieuws!