De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Haaksbergen wil naar het GBT

Haaksbergen – Het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen heeft de intentie uitgesproken om de werkzaamheden van de gemeentelijke werkeenheid belastingen onder te brengen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) in Hengelo. Dit centrale kantoor voert al belastingtaken uit voor Enschede, Borne, Hengelo en Losser. Het doel is om dienstverlening aan inwoners te verbeteren, de kwetsbaarheid van de uitvoeringsorganisatie te verminderen en de kosten door schaalvergroting te drukken.

In het collegeprogramma ‘Een realistische blik’ geven burgemeester en wethouders van Haaksbergen al aan dat deze gemeente meer samenwerking met de regio zal zoeken om ‘klantvriendelijker, effectiever en efficiënter te werken’. Overigens blijft de verantwoordelijkheid voor het belastingbeleid en voor het vaststellen van de tarieven bij de gemeente(raad) liggen. De uitvoering van dat beleid komt in handen van het GBT. De komende maanden wordt nader onderzoek gedaan naar de financiële, personele en juridische consequenties. Vervolgens moet de Haaksbergse gemeenteraad formeel toestemming geven  tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling op basis waarvan het GBT bestaat.

Deel dit nieuws!