De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

D66 vraagt waarom Enschede buiten voetbalexperiment valt

Enschede – De raadsfractie van D66 te Enschede wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat het vindt van een eventuele vermindering van de politie-inzet bij thuiswedstrijden van FC Twente. Naar aanleiding van de politiestaking afgelopen weekend gaan zes gemeenten en de KNVB experimenteren met minder politie-inzet bij voetbalwedstrijden. De gemeente Enschede behoort niet tot deze experimenteergemeenten. Fractieleider Kerkwijk vraagt of er gesprekken met Enschede hebben plaatsgevonden. Als dat het geval was wil hij de uitkomst weten. Indien er geen gesprek is geweest verneemt Kerkwijk graag de reden daarvan.

De leidsman van D66 wijst erop dat ook in Enschede/Twente de ‘politiemiddelen’ schaars zijn. Dat is volgens hem te merken aan het uitblijven van een financiële bijdrage van de politie aan cameratoezicht in de stad en het regelmatig terugkerende argument van gebrek aan capaciteit in discussies over overlastaanpak. “Minder inzet bij voetbalwedstrijden zou meer capaciteit voor andere zaken betekenen”, constateert Kerkwijk. Hij wil verder weten of er met FC Twente en supportersverenigingen is gesproken.”Wat is de insteek van het college? Wachten op de resultaten of ook nu al actief kijken waar mogelijkheden zijn?”


Deel dit nieuws!