De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ter Steege krijgt 25 mille schadegeld na fout Rijssen-Holten

Rijssen – De gemeente Rijssen-Holten betaalt het bouwbedrijf  Ter Steege een schadebedrag van 25.000 euro doordat ze het concern in het stationsgebied van Rijssen minder grond leverde dan contractueel was afgesproken. De lokale overheid kocht negen jaar geleden van spoorbeheerder Prorail twee percelen grond nabij het station met een oppervlakte van 8.121 vierkante meter. Ter Steege sloot met de gemeente een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Rijssen. Via een contractovername werd de gemeente Rijssen-Holten juridisch eigenaar van deze grond.

Door een onderliggende intentieover- eenkomst en aanvullende overeen- komst 'gronden stationsomgeving Rijssen' bleef Ter Steege economisch eigenaar. In het jaar 2009 heeft de gemeente echter een klein deel van deze percelen verkocht aan Raillnfratrust BV in verband met de aanleg van een geluidsscherm, waardoor de gemeente aan Ter Steege maar 7.926 vierkante meter grond kon leveren. Ter Steege vindt dat het bedrijf doordat het minder grond kreeg schade heeft geleden. Het gemeentebestuur is het daarmee eens en maakt om die reden 25.000 euro over op de rekening van het bouwbedrijf.


Deel dit nieuws!