De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vragen over bestuurlijke rol provincie op XL Businesspark

Enschede/Almelo – De provincie Overijssel zou een minderheids- standpunt innemen over het uitgiftetempo en de mogelijkheden tot besparing op XL Businesspark en een grondexploitatie met een tekort van 32 miljoen euro ‘toekomstbestendig‘ vinden. De raadsfractie van D66 in Enschede wil weten  of het klopt dat de provincie met het innemen van haar standpunt afwijkt van de eerdere onderbouwing van de cijfers, zoals die zijn bepaald voor de gronduitgifte, ook voor de aanpassing van de Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad 2013?

In haar vragen aan het college van burgemeester en wethouders informeert het raadslid Tillema van D66 in Enschede of een aanpassing van het tempo van gronduitgifte gevolgen heeft voor andere bedrijfsterreinen in de Netwerkstad Twente. De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo zijn evenals de provincie voor 23 procent eigenaar van XL Businesspark, de gemeente Borne voor acht procent. D66 in Enschede wil weten of gesproken is over de intentieverklaring dan wel de verkoop van XL Businesspark aan de provincie Overijssel


Deel dit nieuws!