De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overeenstemming over komst ‘Marktplein’ in Tubbergen

Tubbergen - De gemeente Tubbergen streeft naar sterke en bruisende kernen in de drie hoofddorpen Tubbergen, Geesteren en Albergen. Dat gebeurt door winkels zoveel mogelijk te concentreren in een compact kernwinkel-gebied. Om zulks te bevorderen wil het college van burgemeester en wethouders slechts gedeeltelijk medewerking verlenen aan het verzoek van een aantal initiatiefnemers om in een leegstaand pand op het bedrijventerrein in Tubbergen een ‘Marktplein’ te vestigen. De initiatiefnemers hebben hun verzoek nu aangepast. In het pand aan de Marconistraat willen ze nu alleen de verkoop van volumineuze goederen aanbieden. Hiermee heeft het college ingestemd. Het idee van dit ‘Marktplein’ is dat particulieren verkoopruimte in het pand kunnen huren om goederen te koop aan te bieden.

In eerste instantie wilden de initiatiefnemers ook  de verkoop van volumineuze goederen mogelijk maken, maar daaraan weigert de gemeente mee te werken. Het college laat weten blij te zijn dat de initiatiefnemers hun aanvraag hebben aangepast. “Dit past bij het uitgangspunt van gemeente en de centrumondernemers om de winkelfuncties in dorpscentra te concentreren waartoe een detailhandelsstructuurvisie werd opgesteld. Dit betekent dat buiten de centra van Tubbergen, Geesteren en Albergen in principe niet geïnvesteerd moet worden in de winkelfunctie. Onder volumineuze goederen verstaat de gemeente onder meer auto’s, caravans, boten, tuininrichtings- artikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair of woninginrichting, waarbij overigens buitenopslag niet wordt toegestaan. Deel dit nieuws!