De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Sein op groen voor aanleg verbindingsweg in Hellendoorn

Nijverdal/Hellendoorn - Voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Ommerweg en het bedrijf Ben & Jerry’s in het moederdorp Hellendoorn heeft de gemeente Hellendoorn  de laatste percelen aangekocht. Er zijn handtekeningen gezet onder de koopcontracten. Omdat via de notaris ook alle gronden inmiddels aan de gemeente geleverd zijn, kan de vorig jaar van gemeentewege opgestarte onteigeningsprocedure per direct worden stopgezet.

Bij elkaar gaat het om zeven en een halve hectare, verdeeld over achttien percelen en 26  (mede-)eigenaren. Met de aankopen is een bedrag gemoeid van circa  2,7 miljoen euro voor grond en schadevergoedingen. In vier gevallen zijn is de gemeente er met perceeleigenaren uitgekomen door lappen grond te ruilen. De verbindingsweg zal uiteindelijk worden doorgetrokken in de richting van het dochterdorp Nijverdal., maar dat gaat nog wel een tijd duren.

Deel dit nieuws!