De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CDA vraagt om update glasvezel buitengebied (en) Beckum

Hengelo/Beckum - De raadsfractie van het CDA in Hengelo wil weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Hengelo, met name het kerkdorp Beckum. In een brief stelt fractievoorzitter Harink, zelf woonachtig in het buitengebied, van het college van burgemeester en wethouders een 'update' te verlangen. Harink wijst erop dat het CDA anderhalf jaar geleden ook vragen stelde en dat er op basis daarvan een onderzoek naar de mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Daarenboven heeft de provincie Overijssel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek.

Het provinciebestuur stelde recent voor de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied een bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar. Harink wil weten hoe Hengelo daarop inspeelt: “We zijn erg benieuwd naar de stand van zaken.” De fractiechef van het CDA in Hengelo onderstreept in zijn vragen aan het college nog eens het belang van glasvezel in het buitengebied. “Dit is belangrijk voor de bewoners, agrarische bedrijven en nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Met glasvezel kunnen we de dragers van de lokale economie een impuls geven en tegelijkertijd de voorzieningen op peil houden.”Deel dit nieuws!