De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Kietelgeld voor meer leefbaarheid in Netwerkstad Twente

Oldenzaal – Er is een bedrag van 2,6 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan het versterken van de centra van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal die samen de Netwerkstad Twente vormen. De vijf gemeenten en de provincie Overijssel hebben het geld op tafel gelegd. Als bestuurlijke kartrekker fungeert wethouder Bekke van Oldenzaal. Hij laat in een persbericht optekenen: “We zoeken met elkaar oplossingen voor de levendigheid in de binnenstad. Een boeiend centrum is goed voor het imago, de vitaliteit en de economie. In de samenleving ontstaan volop goede initiatieven die leiden tot meer bezoekers en meer beleving.” Volgens de wethouder moet deze “betrokkenheid uit de samenleving” worden gestimuleerd.

Het project Spontane Binnenstad komt voort uit de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente. Ook volgens de provincie Overijssel is het belangrijk om stedelijke essenties te bevorderen. “De kwaliteit van de binnensteden staat onder druk, onder meer door leegstand van winkels, kantoren en andere gebouwen. We zijn er van doordrongen dat extra inzet nodig is om ervoor te zorgen dat de binnensteden fijne woon-, werk- en verblijfsplekken zijn. Extra inzet, maar ook een ándere inzet”, aldus verklaart gedeputeerde Bakker van de provinciale overheid Ze stelt dat ondernemers, bewoners, pandeigenaren, corporaties en andere organisaties (nog meer) moeten worden gekieteld om met suggesties en ideeën te komen ter versterking van de binnensteden in de Netwerkstad Twente.


Deel dit nieuws!